Persondatapolitik (GDPR)

Vi passer godt på dine personoplysninger. Her kan du læse vores persondatapolitik.

Persondatapolitik (oplysningspligten)

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos C4 Gaming. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan C4 Gaming Lounge ApS og søsterselskaber (herefter ”vi” eller ”os”) behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlig

Dataansvarlig er C4 Gaming Lounge ApS CVR. nr. 37466808.
Hvis du ønsker at benytte dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail dataansvarlig snabel-a c4gaming.dk

Formål: Reservation/booking af computere i vores netcafeer

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din reservation/booking af computere, herunder statistik.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler og behandlingsgrundlag

Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet om dig:
KategorierOplysningerBehandlingsgrundlag
Almindelige personoplysninger: Stamoplysninger:
Navn og telefonnummer.

PC numre, tidspunkt & dato.
Vi behandler almindelige personoplysninger, da det er nødvendigt for at opfylde en aftale (dine køb), eller forud for indgåelse af aftalen (din booking), jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.

Vi kan behandle almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til at kontakte dig, hvis der skulle opstå behov ifbm. din booking, f.eks. ændringer i tid/sted o.l. jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi forbeholder os også ret til at behandle dine personoplysninger for at sende tilfredshedsundersøgelser til dig med henblik på at optimere vores services til dig, som kunde, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi kan endvidere behandle personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

Det er obligatorisk, at du afgiver ovenstående oplysninger, hvis du vil handle med os og booke en ydelse eller et arrangement. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke behandle din ordre.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med dine køb og booking af ydelser.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for C4 Gaming Lounge ApS og søsterselskaber.
Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere.
Bogholder.
IT-leverandører i forbindelse med drift, vedligeholdelse og support af vores it-systemer.

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”).

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dine køb, jf. bogførings-loven.

Det er udelukkende relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Derudover it-administratorer, som er omfattet af databehandleraftale.

Formål: Medlemskab

For at blive medlem hos C4 Gaming skal du give dit samtykke til, at vi kan..

Indsamle og behandle dine personoplysninger for at du kan optjene bonuspoint til brug for dine køb, herunder beregne medlemsbonus samt administrere dit medlemskab.
Bruge dine oplysninger om f.eks. valg af PC, spil, kioskvarer og tidspunkter til at give dig en personlig og relevant oplevelse hos C4 Gaming, herunder dine præferencer i forhold til direkte markedsføring.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler og behandlingsgrundlag

Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet om dig:
KategorierOplysningerBehandlingsgrundlag
Almindelige personoplysninger, herunder profilering og direkte markedsføring: Stamoplysninger:
Navn, fødselsdato, telefonnummer, e-mail, medlemsfoto, kaldenavn og kodeord (saltet hash, ikke md5).

Bookede PC numre, køb, tidspunkter & dato.

Visse PC indstillinger som er fortaget mens du er logget ind gemmes krypteret hos os, så du ikke behøver at indstille dem hver gang.
Vi behandler almindelige personoplysninger, som er nødvendige til administration af dit medlemskab, jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke).

Herudover behandler vi de oplysninger, som du har afgivet til os, jf. forordningens art. 6, stk. 1, nr. a (samtykke).

Vi kan behandle almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til at kontakte dig, hvis der skulle opstå behov ifbm. dit medlemskab, f.eks. ændringer i tid/sted o.l. jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi forbeholder os også ret til at behandle dine personoplysninger for at sende tilfredshedsundersøgelser til dig med henblik på at optimere vores services til dig, som kunde, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f.

Vi kan endvidere behandle personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

Det er obligatorisk, at du afgiver ovenstående oplysninger, hvis du vil oprette medlemskab hos os. Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke tilbyde dig ydelsen.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for C4 Gaming Lounge ApS og søsterselskaber.
Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere.
Bogholder.
IT-leverandører i forbindelse med drift, vedligeholdelse og support af vores it-systemer.

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”).

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dine køb, jf. bogførings-loven.

Det er udelukkende relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne. Derudover it-administratorer, som er omfattet af databehandleraftale.

Formål: Overvågning af C4 Gamings områder


KategorierOplysningerBehandlingsgrundlag
TV-overvågning Billeder - det vil sige stillbilleder og levende billeder af dig, hvis du færdes i de områder, som vi tv-overvåger. C4 Gaming benytter TV overvågning. Tv-overvågningens formål er at forebygge og opklare kriminalitet, herunder vold, trusler, tyveri, hærværk og bedrageri. Tv-overvågningens formål er også at skabe tryghed for personalet, gæster og leverandører samt at sikre efterforskningsmateriale samt analyse.

Retsgrundlaget for vores tv-overvågning samt for lagringen af optagelserne og vores egen eventuelle anvendelse af optagelserne er lov om tv-overvågning samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensyn til at forebygge og opklare kriminalitet samt at skabe tryghed for personalet.

Hvis optagelserne indeholder personer, der begår strafbare handlinger, er retsgrundlaget for vores lagring og eventuelle anvendelse af optagelserne lov om tv-overvågning samt databeskyttelseslovens § 8, stk 5, jf. § 7, stk. 1, jf databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk 2, litra f, om behandling, som er nødvendig for retskrav.

De steder, hvor vi foretager videoovervågning, oplyser vi herom i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1.

Hvem har adgang til optagelserne?

Det er alene relevante medarbejdere i vores netcafeer, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administratorer.

TV-overvågning kan udleveres til f.eks. myndigheder som politiet i forbindelse med kriminalitet.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at C4 Gaming (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Vi overfører ikke dine oplysninger til databehandlere uden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne.

Videregivelse af billeder og optagelser med personoplysninger vil kunne ske under iagttagelse af betingelserne i TV-overvågningsloven og eventuelt anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver udtrykkeligt samtykke, eller om der i det konkrete tilfælde findes hjemmel til, at videregivelsen kan ske uden samtykke

Opbevaring og sletning

Optagelserne og alle billeder, der stammer fra TV-overvågningen, gemmes i maksimalt 60 dage, hvorefter de slettes.
Opbevaring i længere tid kan ganske undtagelsesvist forekomme, hvis det er nødvendigt af hensyn til vores behandling af en konkret tvist, og forudsat, at vi inden udløbet af 60 dages-fristen har underrettet den person, som tvisten vedrører, om opbevaringen. Optagelserne afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, f.eks. en hændelse, og alene for udvalgte personer. Den pågældende vil have ret til efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelserne. Optagelserne og alle billeder, der stammer fra optagelserne, vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendige.

Særligt om samtykke

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.

Dine rettigheder

Retten til at modsætte sig direkte markedsføring

Vi foretager alene direkte markedsføring, herunder profilering, hvis vi har fået dit samtykke. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, og dermed fravælge direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til dette formål.

Retten til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data:

Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Hvis du er oprettet som bruger ifbm. medlemskab eller booking af et arrangement, har du selv mulighed for at logge ind og rette dine personoplysninger.

Retten til at få slettet data:

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler, undtagen i følgende situationer:

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion, jf. bogføringsloven.
Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ordre eller booking, vil vi herefter ikke vil have mulighed for at behandle din ordre eller bestilling.
Øvrige lovhjemlede undtagelser.

Retten til at få begrænset behandling af data

Du har ret til at anmode om vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på vores retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til at overføre data:

Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Retten til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på e-mail dataansvarlig snabel-a c4gaming.dk.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på dataansvarlig snabel-a c4gaming.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Sikkerhed og privatliv ved brug af vores computere i vores netcafeer

Vi har implementeret mange foranstaltninger for at beskytte din sikkerhed og dit privatliv bedst muligt, når du bruger vores computere.

Først og fremmest slettes alle ændringer automatisk hver gang computeren genstartes eller logges ud, så computeren altid er i en kendt, sikker tilstand uden virus, keyloggers eller andet spyware.

Dette sikrer at den tidligere kundes eventuelle ændringer af systemet ikke er tilstede når du bruger computeren.
Og det sikrer at dine informationer ikke er tilstede når den næste kunde bruger computeren.

Vi anbefaler dog alligevel at du:
Aldrig tilgår følsomme personoplysninger på vores, eller andre offentlige computere.
Altid benytter tofaktor sikkerhed (såsom f.eks. Authy eller Google Authenticator) til alle dine logins hvor det er muligt.

For at undgå unødvendig belastning af vores netværk og potentielle sikkerheds-risici, er der derudover implementeret whitelisting på computerens browser, hvilket vil sige at det kun er visse gaming-relaterede og andre populære godkendte hjemmesider der er adgang til.

Brug af cookies

På vores hjemmesider bruger vi cookies til at undersøge, hvordan websiden bliver anvendt, med det formål at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er anonymiserende og kan ikke henføres til navngivne brugere. Det er Google Analytics og Facebook, der indsamler data om trafikken på vores hjemmesider.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der eventuelt vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du ikke ka' li' cookies anbefaler vi at du bare blokerer/sletter dem i din browser. Se evt. vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du bare er fuldstændig ligeglad og/eller træt af den forfejlede lov om krav til cookie popups kan vi anbefale i-dont-care-about-cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter:
Google Analytics
Facebook

Opdatering af vores persondatapolitik

Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den seneste version på www.c4gaming.dk

Dette er version 1.3.1 af C4 Gamings persondatapolitik, senest opdateret 7. januar 2022.
Copyright © C4 Gaming Lounge ApS   CVR. 37466808